Økonomisenteret Sandøy
Industriveien 19
6487 Harøy

Daglig leder: Stein Kjetil Akselvoll

 416 25 324 / 473 11 118      71 27 90 33    post@okonomisenteret.no

  

Medarbeidere

Vent ....Vent ....

 

Sandøy-kontoret.

Kontoret ble opprettet i 2013 etter at behovet oppstod i nærmiljøet. 

Medarbeiderne er anerkjent i nærmiljøet for god fagkompetanse, innsats og entusiasme.